Cesta k uzdravení

Každý, kdo zažil opravdu traumatizující zážitek, jehož následky ho nakonec dovedly do ordinace psychologické poradny, má s terapiemi jinou zkušenost. Někdo potřebuje o problému hovořit a někdo by ho nejraději odsunul a dělal, že nikdy neexistoval. Odborníci v Americe zjistili, že to mnohdy není ta správná cesta. Proto se v poslední době soustředí na zcela novou terapii emdr, pomocí níž se postižený dovede postavit k nelehké situaci čelem. Stane se silnějším a problém bude umět tím správným způsobem zpracovat. Jeho zraněné vědomí projde pomalu procesem pozvolného uzdravení. Výsledkem bude změna v chování i myšlení klienta.

Výsledem bude emoční zdraví

Klasické způsoby, kterými jsou popisy traumatických událostí nebo domácí zapisování poznámek a jiných domácích úkolů, odpadají. V podstatě se jedná o neverbální kontakt mezi terapeutem a klientem. Odstraní se překážky, které zabraňují procesu uzdravení. Je to stejné, jako když potřebujeme vyléčit jakoukoliv jinou bolestivou ránu. Jestliže nám budou další zranění ránu jitřit, ke zhojení povede dlouhá cesta.