Rozdělení kurzu

Kurz se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se vyučuje v rozsahu 10 hodin a probíhá přímo v autoškole. Zde se seznamujete zejména s pravidly silničního provozu. Druhá část jsou praktické jízdy, které se konají přímo na brněnských silnicích. Nemusíte mít hrůzu ze svých jízd. Mějte na paměti, že máte s sebou instruktora. Autoškola Praha vás nezklame.

Praktické jízdy na brněnských silnicích

Ani praktických jízd se naši žáci obávat nemusejí. Vždyť jezdí se zkušenými instruktory. Učí se postupně tak, aby všechno zvládli do závěrečných zkoušek. Naši profesionální instruktoři jim předají všechny své znalosti, návyky a dovednosti. Nepochybujeme o tom, že se ze všech našich žáků stanou kvalitní řidiči. Autoškola Brno se už na vás těší.