Specifický antigen

Specifický antigen prostaty, tzv. PSA se vyšetřuje ze vzorku krve, odebraného urologem při potížích s touto žlázou. Normální hodnoty se pohybují zhruba do 5 jednotek (mikrogramy na litr), hodnoty nad 10 jednotek už jsou velmi varující a lékař většinou navrhne odebrání vzorku tkáně k přímému vyšetření. Zvýšená hodnota PSA může znamenat zánět, nezhoubné zbytnění a při vyšších hodnotách i karcinom tohoto orgánu.

Vážnější komplikace


Při dlouhotrvajícím zvětšení prostaty a zhoršujících se příznacích může dojít až k zástavě močení a může hrozit až prasknutí močového měchýře, což už je život ohrožující stav.Také těžší infekce močového ústrojí mohou vyústit až v zánět ledvin. Dále ke komplikacím patří také tvorba močových kamenů, výskyt krve v moči a všeobecně snížená funkce ledvin. Ve všech případech je nutné co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc.