Vyhlášení osobního bankrotu může mnohé zachránit

Pokud dojde k takovému zadlužení, že není možné všem závazkům dostát, pak je v podstatě jediným řešením vyhlášení osobního bankrotu. Je to v naprosté většině lepší řešení nežli snaha splácet své dluhy po malých částkách. Prvním krokem pro oddlužení je podání insolvenčního návrhu. Jestliže k tomuto kroku dojde zavčasu, je v mnoha případech možné zachránit i nemovitost, která se stala předmětem exekučního řízení.

Do jednoho týdne se začnou Vašeproblémy řešit

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu jsou jasně dané. Dlužník má své závazky minimálně u dvou různých věřitelů a jeho splátky mají více než 30 dnů prodlení. Dále musí mít dlužník zajištěný příjem z jakéhokoli zdroje v takové výši, aby srážky mohly každý měsíc činit alespoň 2.200 Kč měsíčně. Proces oddlužení trvá většinou pět let. Je zřejmé, že se v těchto případech rozhodně nevyplatí čekat na zázrak a je tedy zapotřebí rychlé jednání. Insolvenční návrh nebo poradenství v této oblasti může zajistit pouze osoba k tomuto úkonu oprávněná. Pokud si klient zajistí veškeré potřebné doklady, které jsou k tomu nutné, je možné návrh připravit už do jednoho týdne. Ve výjimečných případech i do dvou dnů.